Power Plate Pro 5

Power Plate je sprava za vežbanje vrhunskog kvaliteta, koja radi na principu trosmernih vibracija idealno prilagođenih ljudskom telu. Na Power Plate spravi se izvode prirodni oblici kretanja (vežbe poput čučnjeva, sklekova, trbušnjaka i iskoraka), kao i vežbe sa laganim tegovima, medicinkama i fitbolom, koje i inače izvodite u drugim vidovima treniranja. Razlika prilikom izvođenja ovih vežbi na platformi koja vibrira u odnosu na čvrsto tlo je u velikom broju refleksnih kontrakcija mišića kao reakcije na vibraciju. Upravo ovako veliki broj kontrakcija (30-40 u sekundi) čini trening vrlo intenzivnim, i vežbanje od 30 minuta na Power Plate spravi zamenjuje sat i po klasičnog vežbanja sa tegovima u teretani.