Zona sprava

Za savršenu estetsku figuru pripremili smo vam sveobuhvatnu grupu novih sprava. Uz njih ćete najbolje kreirati i primeniti vežbanje po proverenom principu stare škole, koji nalaže da je svaki mišić najbolje izgraditi, kada ga naprežete izolovano od ostatka tela. Svaka od ovih sprava će umesto vas najbolje fiksirati položaj vašeg tela kroz različite uglove naprezanja, tako da vam neće biti prepreka da nadoknadite bilo koji nedostatak u pogledu definicije ili mase. Bez obzira da li rad na spravama koristite kao osnovnu ili dopunsku varijantu vašeg treninga, nedvosmisleno ćete ići u pravcu poboljšanja svih trenažnih performansi.